5-LETNIA GWARANCJA NA RAMĘ

Oferujemy 5-letnią bezpłatną gwarancję na ramy SUPERIOR zaczynając od kolekcji 2020 i późniejszych.

 

Przedłużona gwarancja dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych i konstrukcyjnych ramy i nie dotyczy wykończenia powierzchni / malowania ramy i jej akcesoriów. Gwarancja nie obejmuje efektów normanego zużycia, jak również defektów, niesprawności lub awarii powstałych w wyniku nadużycia, zaniedbania, nieprawidłowego montażu i konserwacji, przeróbek, modyfikacji, wypadku lub niewłaściwego użytkowania.

 

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

 

Pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy przegląd przeprowadzany jest raz w roku przez autoryzowanego dealera SUPERIOR zgodnie z wymogami konserwacji określonymi w instrukcji. Wykonanie corocznego przeglądu powinno być potwerdzone pieczątką i podpisem w karcie gwarancyjnej. Wykonanie corocznego przeglądu zostanie potwierdzone pieczęcią i podpisem na karcie gwarancyjnej. W przypadku niewykonania takiego corocznego przeglądu pięcioletnia gwarancja na ramę ulega skróceniu do dwóch lat. Koszty związane z przeglądem i konserwacją pokrywa właścieciel.

 

Zgłaszając reklamację, należy przedstawić oryginalną kartę gwarancyjną i dowód zakupu. W ramach przedłużonej gwarancji, jeżeli reklamacja jest uzasadniona, uszkodzona rama zostanie naprawiona lub wymieniona na tę samą lub najbardziej podobną i porównywalną ramę dostępną w chwili zgłoszenia reklamacji. Wszystkie koszty związane z ustawieniem roweru z powodu różnic w nowej ramie ponosi właściciel roweru. Gwarancja dotyczy tylko ramy, prace serwisowe związane z przebudową lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy są w całości pokrywane przez właściciela roweru. Jeśli rama zostanie naprawiona lub wymieniona, klientowi nie przysługuje nowy okres gwarancji, w takich przypadkach gwarancja udzielana jest na maksymalny okres pozostały do pierwotnej przedłużonej gwarancji.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA RAMy Z KOLEKCJI 2014-2019

Oferujemy możliwość przedłużenia gwarancji na ramę:

 

  • do 3 lat bezpłatnie dla wszystkich kategorii rowerów,
  • do 5 lat za opłatą dla wszystkich kategorii rowerów.

Przedłużoną 3-letnią gwarancję na ramy SUPERIOR z kolekcji 2019 i wcześniejszych można zarejestrować, wypełniając poniższy formularz w ciągu 14 dni od daty zakupu. Po wypełnieniu formularza system automatycznie wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem przedłużenia gwarancji na adres podany przez klienta.

Zarejestrowane dane muszą być identyczne z danymi podanymi w karcie gwarancyjnej roweru.

 

Klient może nabyć 5-letnią gwarancję na ramę bezpośrednio w sklepie u autoryzowanego dealera SUPERIOR. Rozszerzona 5-letnia gwarancja podlega dodatkowej opłacie: 50 EUR na ramy ze stopów lekkich lub 100 EUR na ramy z włókna węglowego i z pełnym zawieszeniem. Sprzedawca rejestruje gwarancję ramy przy użyciu sekcji chronionej hasłem.

 

Przedłużenie gwarancji dotyczy wyłącznie wad produkcyjnych i konstrukcyjnych ramy i nie dotyczy wykończenia powierzchni / malowania ramy i jej akcesoriów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje efektów normanego zużycia, jak również defektów, niesprawności lub awarii powstałych w wyniku nadużycia, zaniedbania, nieprawidłowego montażu i konserwacji, przeróbek, modyfikacji, wypadku lub niewłaściwego użytkowania.

 

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

 

Trzyletnia / pięcioletnia gwarancja na ramę obowiązuje tylko wtedy, gdy przegląd przeprowadzany jest raz w roku przez autoryzowanego dealera SUPERIOR zgodnie z wymogami konserwacji określonymi w instrukcji. Wykonanie corocznego przeglądu zostanie potwierdzone pieczęcią i podpisem na karcie gwarancyjnej. W przypadku niewykonania takiego corocznego przeglądu pięcioletnia gwarancja na ramę ulega skróceniu do dwóch lat. Koszty związane z przeglądem i konserwacją pokrywa właścieciel. Zgłaszając reklamację, należy przedstawić oryginalną kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

 

W ramach przedłużonej gwarancji, jeżeli reklamacja jest uzasadniona, uszkodzona rama zostanie naprawiona lub wymieniona na tę samą lub najbardziej podobną i porównywalną ramę dostępną w chwili zgłoszenia reklamacji. Wszystkie koszty związane z ustawieniem roweru z powodu różnic w nowej ramie ponosi właściciel roweru. Gwarancja dotyczy tylko ramy, prace serwisowe związane z przebudową lub ulepszeniem roweru z powodu wymiany ramy są w całości pokrywane przez właściciela roweru. Jeśli rama zostanie naprawiona lub wymieniona, klientowi nie przysługuje nowy okres gwarancji, w takich przypadkach gwarancja udzielana jest na maksymalny okres pozostały do pierwotnej przedłużonej gwarancji.

Plus icon

+ NUMER RAMY ZNAJDZIESZ NA BIAŁEJ NAKLEJCE NA SPODZIE RAMY

Thank you.

We will inform you via email, when your warranty request will be processed.

Send another request

Please wait

crash replacement

Crash Replacement is an optional service provided by the company BIKE FUN International, the manufacturer of Superior bicycles. With our Crash Replacement service, you can replace your damaged Superior frame for a new one with a 50% discount off the corresponding price quoted in the official price list if, due to an accident, the frame cannot be safely used anymore.

Login sklepu